diumenge, 26 de juny de 2011

Reforma de la negociació colectiva: una estafa a tres bandes

Ara li toca el torn a una vulgar maniobra d'encobriment de la inutilitat dels mal anomenats “sindicats majoritaris”. El Govern neoliberal del PSOE actua de comparsa major de l'escenificació d'un fals desencontre entre CEOE, CCOO i UGT. No pot qualificar-se d'una altra manera venint d'els qui no han perdut ocasió d'abraçar-se i donar-se la mà mentre les condicions laborals dels treballadors i treballadores es precaritzen sense fre. Hagués quedat molt lletja la baixada de pantalons, l'enèsima ja, de CCOO i UGT, i pogués mosquejar al personal veure els capitostos de la CEOE celebrar el seu proper assoliment amb xampany. Així que res millor que tirar-li un capot als camarades alliberats sindicals. Un decret llei els cobrirà les vergonyes, mentre que camuflarà el somriure vampíric de la CEOE.

L'agenda del gran capital és a punt de donar un dels seus passos més importants: la rebaixa salarial generalitzada.

I així serà sense remei si no posem en marxa un boicot generalitzat cap a aquests sindicats grocs i traïdors, cap a aquests partits polítics corruptes i cap a aquesta patronal canalla i indecent.

Els treballadors i treballadores, és igual si en actiu o en atur, tenim cada vegada menys temps per reflexionar: la misèria està molt a la vora. És el moment de les decisions, dels gestos valents, de donar la cara. És el moment de la gent honrada i la CNT posa a la seva disposició els seus recursos organitzatius per construir un front decidit contra els trilers de l'economia. Està en joc el nostre futur.

divendres, 24 de juny de 2011

Formularis d'impugnació contra la retallada del 5% al personal funcionari i al personal laboral.


EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPON A L'IMPUGNACIÓ DE LA RETALLADA SALARIAL DEL 5% ALS TREBALLADORS/ES DE LA FÀBRICA DE MONEDA I TIMBRE, NO ADMITINT-LA A TRÀMIT.

La retallada de salaris del 5% als empleats públics aprovat pel Govern el 20 de maig de 2010 ha estat avalat pel polititzat Tribunal Constitucional. La qüestió presentada per l'Audiència solament afecta als 1.700 treballadors de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), que van impugnar la disminució salarial. Però la resolució del Constitucional podria tenir o no efecte sobre els i les més de 700.000 treballadores contractades per l'Estat, autonomies, Ajuntaments i resta d'ents públics. Això dependrà ,com sempre, de la reacció d'aquestes i de les lluites que es facin contra les retallades dels serveis públics.

Animem a totes les persones que o bé treballin com a funcionàries o bé com a personal laboral, presentin impugnació sobre aquesta decisió i lluitin pels seus drets.

Adjuntem dos models d'impugnació, un per a empleats públics i un altre pel personal laboral. Retocant l'ent, municipi i les variacions que es creguin convenients, serviria per presentar-la a qualsevol ent públic.

Les reclamacions de quantitats es poden presentar al cap d'un any en el cas del personal laboral i fins a quatre anys pel personal funcionari.

                             LLUITA PELS TEUS DRETS!

 

diumenge, 5 de juny de 2011

1ºButlletí informatiu de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.


Creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

  • El dia 26 de maig es va comunicar la creació de la Secció Sindical a l'Ajuntament Guardiolenc.
  • La Secció Sindical de CNT-AIT ha demanat una reunió amb l'Alcalde reelegit Albert Miralda, per solucionar algunes qüestions en les condicions de treball i contractuals d'alguns treballadors.
  • El Sindicat encara no ha rebut resposta sobre la proposta de reunió.
  • El Sindicat espera resposta per part de l'empresa abans de començar les mesures sindicals i jurídiques que es creguin pertinents.
Us volem informar de la creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. La creació de la Secció ha sorgit degut a alguna problemàtica sorgida a la plaça de manteniment de les instal.lacions esportives del municipi.
A la zona esportiva municipal de Sant Salvador de Guardiola, que ocupa una superfície d’uns 15.000m2 i en l’actualitat acull el camp de futbol, el pavelló i uns vestidors bàsics que presten servei als dos equipaments, més la zona del C.E.I.P. Montserrat dedicada a les activitats extraescolars , l'Ajuntament només té una persona assignada per realitzar totes les tasques: neteja, obertura de portes , manteniment, marcatge del camp de futbol, etc,... a una persona i aquesta té la categoria d'auxiliar.
La sobrecàrrega de feina que va patir el company, que a part de fer hores extres només va gaudir de tres dies de festa al llarg de dos mesos, ha provocat problemes a la salut del treballador, el qual s'ha ressentit d'una antiga lesió de genoll que l'ha portat a caure en un procés de baixa per malaltia. Actualment està substituït.
El company està ja donat d'alta per la Seguretat Social. Aquesta alta està impugnada, ja que els responsables mèdics que s'en cuiden així ho han decidit després d'avaluar una possible operació. Aquesta impugnació està més que justificada ja que hi ha informes mèdics del mateix organisme que contradiuen l'alta i recomanen l'us de crosses, l'aplicació de gel i rehabilitació. La demanda al jutjats contra aquesta actuació ja està en marxa.
Per arrodonir la situació del company , l'empresa, un organisme públic com és l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, ha comunicat al treballador (dos dies abans de les eleccions) que aquest deixarà de rebre el salari que li correspon des de la data de l'alta impugnada. Tot això sent conscient que deu econòmicament totes les hores extres realitzades l'any passat, juntament amb les compensacions econòmiques pels dies de vacances no realitzats durant el 2010. Actualment el tractament mèdic de rehabilitació se l'ha de pagar el treballador de la seva butxaca i amb la situació econòmica que li queda possiblement l'hagi de deixar.
De moment tant la Secció Sindical com el Sindicat, en senyal de bona voluntat, espera la reunió amb l'Alcalde del municipi, Albert Miralda, abans de fer públiques tota una serie de irregularitats comeses per aquest ajuntament, ja que les exposades en aquesta nota de premsa són només la punta de l'iceberg. L'Ajuntament d'aquest municipi, com part de l'administració, ha de parar i solucionar qualsevol irregularitat, esperem que aquesta sigui la seva reacció.
Secció Sindical de treballadors/es de l ́Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
PER LES CONDICIONS DIGNES AL LLOC DE TREBALL I PER LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS, NI UN PAS ENRERE!!!

El Sindicat posa al servei dels treballadors del municipi de Sant Salvador de Guardiola els seus serveis jurídics. Per qualsevol consulta, reclamació o denuncia que pugin tindre respecte a les seves condicions laborals. Telèfon: 615.402.071.

[NOTA DE PREMSA] Creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.SECCIÓ SINDICAL DE TREBALLADORS/ES DE
L ́AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Laboral / Sant Salvador de Guardiola Manresa, 03/06/2011
Creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
Creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

  • El dia 26 de maig es va comunicar la creació de la Secció Sindical a l'Ajuntament Guardiolenc.
  • La Secció Sindical de CNT-AIT ha demanat una reunió amb l'Alcalde reelegit Albert Miralda, per solucionar algunes qüestions en les condicions de treball i contractuals d'alguns treballadors.
  • El Sindicat encara no ha rebut resposta sobre la proposta de reunió.
  • El Sindicat espera resposta per part de l'empresa abans de començar les mesures sindicals i jurídiques que es creguin pertinents.
Us volem informar de la creació de la Secció Sindical de CNT-AIT a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. La creació de la Secció ha sorgit degut a alguna problemàtica sorgida a la plaça de manteniment de les instal.lacions esportives del municipi.
A la zona esportiva municipal de Sant Salvador de Guardiola, que ocupa una superfície d’uns 15.000m2 i en l’actualitat acull el camp de futbol, el pavelló i uns vestidors bàsics que presten servei als dos equipaments, més la zona del C.E.I.P. Montserrat dedicada a les activitats extraescolars , l'Ajuntament només té una persona assignada per realitzar totes les tasques: neteja, obertura de portes , manteniment, marcatge del camp de futbol, etc,... a una persona i aquesta té la categoria d'auxiliar.
La sobrecàrrega de feina que va patir el company, que a part de fer hores extres només va gaudir de tres dies de festa al llarg de dos mesos, ha provocat problemes a la salut del treballador el qual s'ha ressentit d'una antiga lesió de genoll que l'ha portat a caure en baixa per malaltia. Actualment està substituït.
Hi ha informes mèdics del servei d'Urgències de Sant Joan de Déu de Manresa amb data de principis del mes de maig que recomanen l'us de crosses, l'aplicació de gel i rehabilitació. Aquesta rehabilitació, donat que la Seguretat Social no l'ha facilitat, l'està costejant el treballador.
Per arrodonir la situació del company , l'empresa, un organisme públic com és l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, deu econòmicament totes les hores extres realitzades l'any passat, juntament amb les compensacions econòmiques per els dies de vacances no realitzats durant el 2010.
De moment tant la Secció Sindical com el Sindicat, en senyal de bona voluntat, espera la reunió amb l'Alcalde del municipi, Albert Miralda, abans de fer públiques tota una serie de irregularitats comeses per aquest ajuntament, ja que les exposades en aquesta nota de premsa són només la punta de l'iceberg.
Secció Sindical de treballadors/es de l ́Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.

PER LES CONDICIONS DIGNES AL LLOC DE TREBALL I PER LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS, NI UN PAS ENRERE!!!

Sindicat d'Oficis Varis de Manresa de la CNT-AIT . Secretaria de Premsa